Jakie są najważniejsze zasady bezpieczeństwa podczas przewożenia ładunków przyczepą samochodową i jak ich przestrzegać?