Gwarancja

Gwarancja

Obecnie pracujemy nad rozwiązaniem pozwalającym przedłużyć okres gwarancji produktów u nas zakupionych na okres dłuższy niż 2 lata. 
Do czasu opracowania przez nas polityki przedłużonych gwarancji obowiązują zasady ogólne gwarancji i rękojmi obowiązujące na terenie UE z zastrzeżeniem specjalnych wymagań producentów naszych produktów (np. odpłatne półroczne przeglądy gwarancyjne, które nie dotyczą rekojmi, będącej oddzielną usługą gwarancyjną).